FUNDACJA AVAILABLE ART

Od października 2005 r. Available Art została zarejestrowana jako fundacja w Polsce i jako stowarzyszenie w Niemczech.

Fundacja/stowarzyszenie zajmują się realizacją projektów dotyczących sztuki, kultury i edukacji w kontekście wymiany międzynarodowej.

Jesteśmy również zainteresowani współpracą z instytucjami kulturalnymi z innych krajów, jako instytucja partnerska przy realizacji projektów.

Zarząd Fundacji stanowią:
Magda Olasińska
Ola Sztąberska
Anna Morlinghaus

Kontakt:
fundacja@available-art.net

Polska
Ola Sztąberska
+ 48 888 704545

Niemcy:
Anna Morlinghaus
+49 177 83 417 83


„TAMDA” - Projekt wspierający polsko-niemieckie porozumiewanie się

Idea projektu

Celem projektu jest wydanie polsko-niemieckiej książeczki dla dzieci (w wieku od 8 do 11 lat), która w wesoły i przystępny sposób wzbudzi ich ciekawość oraz zachęci do nauki języka zarówno polskiego jak i niemieckiego. Można to nazwać promocją samego języka.
„Tamda” promuje również rozwój współpracy polsko-niemieckiej poprzez spotkanie artystów i tłumaczy z obu krajów w formie dwutygodniowych warsztatów. Te dwie grupy zawodowe rzadko mają okazję spotkac się przy jednym projekcie. Jednak tematyka książeczki Tamda jest na tyle specyficzna, że możliwość wspólnej pracy, w jednym czasie i miejscu wydaje nam się być interesująca dla obu stron. Efektem spotkania będzie wspólne opracowanie polsko-niemieckiej książeczki dla dzieci.

Co znaczy „Tamda”?

„Tamda” to prosta gra językowa: TAM po polsku znaczy to samo, co po niemiecku DA. „Tamda” odnosi się też do słowa TANDEM: dwuosobowego roweru, które to określenie stało się synonimem popularnej metody nauczania, kiedy dwóch native speakerów uczy się nawzajem.

O książeczce

W książeczce chcemy zawrzeć różnego rodzaju zabawy, gry i ciekawostki językowe z zakresu tematyki szczególnie bliskiej dzieciom: odgłosów zwierząt, gier i zabaw, rodziny, ulubionych potraw itp. Ośmiu artystów i dwoch tłumaczy opracuje formę plastyczną i strukturę książeczki. Aby uniknąć chaosu ilustracyjnego, artyści będą pracowali w parach polsko-niemieckich i każda para będzie pracować nad jedną częścią książeczki, tak aby utrzymać ją w plastycznej spójności. Poszczególne części mogą a nawet powinny się różnić między sobą.
Podobnie jak w wielu dwujęzycznych publikacjach, tak też i w „Tamda”, strona w języku niemieckim poprzedzona będzie stroną w języku polskim. Możliwe, zatem bedzie czytanie tej samej książeczki przez dzieci polskie i niemieckie.


Jak rozwinie się projekt „Tamda”?

Schemat i treść merytoryczna książeczki zostanie opracowana przez koordynatorów projektu przed warsztatami. Koordynatorzy również zajmą się zaproszeniem uczestników warsztatów: artystów (po 4 z Polski i Niemiec) i tłumaczy (1 z Polski i 1 z Niemiec) oraz organizacją samego spotkania. Podczas dwutygodniowych warsztatów artyści i tłumacze pracować będą nad tekstem i ilustracjami w mieszanych parach. Efektem końcowym warsztatów będzie kompletny materiał do druku. Pierwsza edycja obejmie 1000 egzemplarzy. Powstała książeczka może być traktowana jako materiał edukacyjny, do rozpowszechnienia w świetlicach, organizacjach polskich w Niemczech, niemieckich w Polsce, wszelkich instytucjach zajmujących się aspektem wzajemnego poznawania polsko-niemieckiej kultury. Bedzie można ją wykorzystać jako pomoc w nauce języka lub jako formę zabawy edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych.

Po zakończeniu projektu zamierzamy zorganizować w Krakowie i Berlinie (we współpracy m.in. z Instytutem Goethego) spotkania dla przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich, podczas których zaprezentujemy projekt i zrealizowaną książkę. Patronat nad projektem objął również Ambasador Niemiec w Polsce.