1. Co to jest Available Art
Ideą Available Art jest uczynienie sztuki dostępnej dla szerszej publiczności poprzez organizowanie międzynarodowych wystaw grupowych, które kierują się następującymi zasadami:

Wszystkie dzieła na wystawie są na sprzedaż a ich ceny jak najbardziej przystępne.
Każda wystawa ma swój górny limit cenowy na pojedynczą pracę, ok. 500 PLN.
Niektóre prace są sprzedawane nawet po symbolicznej cenie, np. za 1 PLN. Każde zakupione dzieło może być natychmiast zabrane do domu.

W swoim założeniu, wystawy mają bardzo otwarty i komunikatywny charakter
Dzieła sztuki są dostępne, nie tylko poprzez swoje ceny, ale także dzięki rozmowom i objaśnieniom, których udzielamy podczas trwania wystawy. Tłumaczymy pomysły i również opowiadamy zwiedzającym o samych artystach. Ponadto, każdej wystawie towarzyszą specjalne wydarzenia, takie jak: pokazy filmów, spotkania z artystami, warsztaty itp.

Wystawy nie są podporządkowane żadnej z dziedzin, czy mediów artystycznych
Available Art przedstawia w taki sam sposób malarstwo, grafikę, rzeźbę, filmy animowane, audio art czy inne.

Sposób wyeksponowania prac wizualnie nawiązuje do charakteru sklepu
Dzieła artystów są zawieszone nie tylko na ścianach, ale również zajmują specjalnie przygotowane półki, teczki lub stojaki.

Każdy artysta jest zaproszony do zgłoszenia swoich prac na nadchodzącą wystawę
Available Art nie funkcjonuje jak galeria, promująca swoich wybranych artystów.
Każdy artysta jest zaproszony do zgłoszenia swoich prac na nadchodzącą wystawę. Wykształcenie ani dotychczasowe osiągnięcia nie są dla nas priorytetem przy wyborze prac. Available Art raczej poszukuje młodych, nieznanych jeszcze artystów. Niemniej jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji i odmowy przyjęcia prac na wystawę. Selekcja prac ma miejsce w ustalonym terminie i jest niezbędna, aby utrzymać spójny wygląd wystawy.

2. Jak wygląda wystawa?
Każda praca, ze względu na swój charakter, rozmiar, czy przeznaczenie jest przez nas osobno eksponowana. Każda praca otrzymuje ponadto metkę Available Art z imieniem i nazwiskiem twórcy oraz tytułem w jęz. kraju, w którym się odbywa wystawa i w jęz. angielskim (lub innym, jeśli jest takie jest życzenie autora). Oprócz tego, każdy twórca może do swoich prac dołączyć własne metki/etykietki. Niektóre prace wymagają opisu, o który prosimy artystę i również jest on umieszczany obok prac.

3. Kto finansuje wystawę?
Wystawa dotychczas była w całości finansowana przez nas i z pieniędzy (30%) za sprzedane dzieła.

4. Jak są wyeksponowane prace?
Każda praca jest traktowana przez nas z taką samą uwagą i jej atrakcyjne ( estetyczne ) wyeksponowanie jest dla nas priorytetem. Staramy się zawsze znaleźć odpowiednie miejsce (np. ze względu na charakter lub przeznaczenie danego obiektu) i sąsiedztwo innych prac, aby wyglądały dobrze jako całość. Często przygotowujemy specjalne stojaki lub oprawiamy te prace, które tego wymagają.

Grafiki i fotografie wieszamy na ścianach, zazwyczaj oprawione w passepartout i ramki. Ze względu na dużą ilość tego typu prac, większość z nich trzymamy w specjalnych teczkach i pokazujemy zwiedzającym osobiście. Co kilka dni zmieniamy prace wiszące na ścianach, tak aby każda była wyeksponowany i również, aby wystawa zmieniając swój wygląd, była bardziej atrakcyjna.
Muzykę z CD można słuchać na specjalnie przygotowanym stanowisku, filmy można zawsze oglądać na laptopie. Podczas trwania wystawy organizujemy też pokaz filmów.

Jeśli autor ma specjalne, uzasadnione życzenie dotyczące sposobu ekspozycji jego prac, prosimy go wtedy o opisanie nam szczegółów w formularzu zgłoszeniowym.

5. Czy zakwalifikowane prace powinny być przesłane/dostarczone w ramkach?
Dotyczy artystów, którzy są na miejscu: Tak, jeśli posiadasz odpowiednie lub specjalne ramki, możesz Twoje prace oprawić od razu lub najlepiej po konsultacji z nami. W takim wypadku, uwzględnij w formularzu cenę prac z ramkami i bez nich.

Dotyczy artystów, którzy przysyłają swoje prace: Nie, prosimy nie przysyłać nam prac w ramkach – bardzo łatwo mogą się uszkodzić (w konsekwencji również pracę). Poza tym taka paczka jest o wiele cięższa, więc jej przesłanie kosztuje więcej.

6. Co się dzieje, jeśli praca zostanie uszkodzona podczas transportu?
Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu prac w obie strony.

Bierzemy całkowitą finansową odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wystawy, pod warunkiem, że nie zaistniały z przyczyn od nas niezależnych np. pożaru, włamania itp .

7. Co dzieje się z pracami, które nie zostaną sprzedane?
Wszystkie niesprzedane prace zwracamy twórcom, chyba, że ktoś życzy sobie inaczej.

Artystom, których suma pieniędzy za sprzedane prace może pokryć koszty przesyłki, zwracamy prace na ich koszt.

Jeśli artysta ma możliwość skorzystania z innego sposobu zwrócenia prac (np. przez osoby prywatne) również się na to zgadzamy, wyłącznie na odpowiedzialność artysty.

8. Czy artyści spoza Krakowa / Polski są zaproszeni na wernisaż?
Tak, ale niestety nie możemy zwrócić kosztów podróży.

W miarę możliwości staramy się wszystkich przenocować w naszych prywatnych domach i u artystów-uczestników z Krakowa, którzy wyrażą na to zgodę.

9. Czy sprzedajecie prace też przez Internet?
Nie. Zależy nam, aby sztuka przez nas eksponowana była zrozumiała dla publiczności, w związku z tym niezmiernie ważny jest nasz bezpośredni kontakt z oglądającymi, możliwość porozmawiania, wyjaśnienia idei wystawy i prac na niej przedstawionych.

10. Kto ustala ceny?
Każdy artysta sam ustala ceny dla swoich prac, pamiętając o idei "dostępności sztuki". Należy też pamiętać, że 30% z każdej sprzedanej rzeczy jest pobierane przez nas na organizację wystawy.

11. Czy cena, którą podaję w formularzu zawiera już 30%, czy jest doliczana później?
W formularzu należy podać cenę już z wliczoną 30% opłatą.
1_sala_wejscie_webwidokna_2sala4sala_02mahedero_carmen_matchboxeshuber_renate_gettingkoper_piotr_muzyka_webgilles_lepore_komiksyanna_morlinghaus_useful_matchboxes